Jagten på Maren Spliids af Kjeld Anker Espersen.

Særudstillingen blev vist i 2024 og nu lukket

“Hver by har sin heks”

Heksejagt fortolket af Ribes lokale malere

Vores museum er det eneste museum om hekseforfølgelse i Danmark. Og det ligger i Ribe.
Det fik os til at spørge: “Hvad tænker almindelige folk fra Ribe i dag om hekse og heksejagt?”
I udstillingen kom de to kunstgrupper, Ribe Amatørmalere og Fabulenterne med deres svar.

Efter et besøg på HEX! havde de gennem malerier fortolket fænomenet ”heksejagt”. Billederne var deres egne fortolkninger, tanker, og ideer. De viste fiktive situationer og kunstneriske fortolkninger af et historisk fænomen.

Udstillingens titel stammer fra en linje i Holger Drachmanns “Midsommervise”: ”hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde.”

Ribe Amatørmalere

Gruppen startede i 1997. Den består af 17 malere, hvoraf tre har været med fra starten. De mødes en gang ugentligt i otte måneder af året for at male sammen. En gang årligt undervises de af en professionel kunstner, men ellers henter de inspiration i deres omgivelser og fra hinanden.

Fabulenterne

Gruppen blev etableret i 2014 og består af 12 medlemmer, der mødes nogle gange om måneden for at male. Gruppen arbejder gerne med det abstrakte og søgende. Derfor har de også valgt at kalde sig for Fabulenterne efter udtrykket ”at fabulere”, som betyder ”at udtrykke sig på en fantasifuld måde.”